IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PIRMAKURSIŲ STOJIMO Į ASU MOTYVAI

Apklausa negalima arba jos pildymo laikas yra pasibaigęs.