Mob. tel.: 8-655-47241

El. paštas:vdu@vdu.lt

STOJANČIŲJŲ Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPTIES AR TIKSLINES SU ŽEMĖS ŪKIU SUSIJUSIAS STUDIJŲ PROGRAMAS MOTYVACIJOS VERTINIMAS


ASMENINIAI DUOMENYS
 
 
 
 
 
Pažymėkite, kurios pirmosios pakopos studijų programos Jus domina.

MOTYVACIJOS VERTINIMO KLAUSIMAI
Atsakykite į pateiktus klausimus. Galite vadovautis po klausimu pateiktomis rekomendacijomis, tačiau jos nėra privalomos. Vieno atsakymo apimtis – ne daugiau kaip 350 žodžių. Rašykite argumentuodami ir laikykitės kalbos kultūros. 
  • Įvardinkite, kas nulėmė Jūsų profesinį apsisprendimą.

  • Pasvarstykite, kokių turite asmeninių savybių, tinkamų Jūsų profesinei veiklai.

  • Ar Jums patiems mokykloje, užklasinėje veikloje, šeimoje ar kitur teko dalyvauti veiklose, projektuose, renginiuose ir detaliau susipažinti su pasirinkta sritimi?

  • Gal jūsų aplinkoje yra šios profesinės srities atstovų (pvz., šeimos narių, giminaičių, kitų žmonių), kurie savo pavyzdžiu ar kitais būdais paskatino Jus pasirinkti šią profesiją; galite trumpai juos paminėti.

 
  • Atskleiskite savo siekius: kokių turite profesinių tikslų, ką norėtumėte veikti baigę studijas?

  • Kaip Jūsų karjera galėtų būti susijusi su asmeniniais pomėgiais, gebėjimais ir vertybėmis?

  • Pasvarstykite apie pasirinktos profesinės srities perspektyvas Lietuvoje ir pasaulyje.