Elektroninis studijų sutarčių pasirašymas dar neprasidėjo.
Dėl el. studijų sutarčių pasirašymo galite kreiptis į ASU Priėmimo grupę tel. 8 6 55 47241