Elektroninis studijų sutarčių pasirašymas vyksta nuo 2018-08-22 iki 2018-08-23.
Dėl el. studijų sutarčių pasirašymo galite kreiptis į ASU Priėmimo grupę tel. 8 6 55 47241.